Home page | Site Map

Borel Swiss - Standardní pece a sušárnySpolečnost Borel Swiss, založena v roce 1927, je předním výrobcem elektrických pecí, sušicích pecí a sušáren na tepelné zpracování kovu, tepelné ošetření, tavení kovů, trhy s keramikou, sklem, porcelánem, hrnčířskými výrobky.

Všechny pece Borel Swiss jsou vyrobeny ve Švýcarsku nebo jinde v Evropě našimi subdodavateli, se kterými jsme uzavřeli partnerství. Všechny pece Borel Swiss jsou před odesláním podrobovány kontrole kvality a testům funkčnosti na našich pracovištích ve Švýcarsku.


Borel Swiss je divizí SOLO Swiss Group
www.soloswiss.com

Produktové rady Borel v roce 1927

  Prumyslové - Komorové - Kelímkové - Laboratorní - Popouštecí - Pece s kontrolovanou atmosférou - Vypalovací - Žíhací - Vysokoteplotní - Muflové - Retortové - Trubkové - Solná lázen - Tavicí - Zaplynovací - Sušárny