Borel Swiss - Standardní pece a sušárnySpolečnost Borel Swiss, založena v roce 1927, je předním výrobcem elektrických pecí, sušicích pecí a sušáren na tepelné zpracování kovu, tepelné ošetření, tavení kovů, trhy s keramikou, sklem, porcelánem, hrnčířskými výrobky.Všechny pece Borel Swiss jsou vyrobeny ve Švýcarsku nebo jinde v Evropě našimi subdodavateli, se kterými jsme uzavřeli partnerství. Všechny pece Borel Swiss jsou před odesláním podrobovány kontrole kvality a testům funkčnosti na našich pracovištích ve Švýcarsku.


Borel Swiss je divizí SOLO Swiss Group
www.soloswiss.com


Produktové rady Borel v roce 1927


(C) 2010 / 2011 - All rights reserved

Print this page