Home page | Site Map

Select Language


Borel Swiss team will be pleased to talk to you in English, German, French, Swiss German, Italian, Chinese, Spanish and Portuguese.

English

Borel Swiss - English

Industrial furnaces & ovens

Deutsch

Borel Swiss - Deutsch

Industrieöfen und Wärmeschränke

Français

Borel Swiss - Français

Fours Industriels et étuves

Italiano

Borel Swiss - Italiano

Forni industriali & stufe

Español

Borel Swiss - Español

Hornos Industriales y estufas

Chinese

Borel Swiss - 中文

金属热处理工业炉

Russian

Português

Borel Swiss - Português

Fornos industriais e estufas

Nederlands

Borel Swiss - Nederlands

Industriële ovens

Svenska

Borel Swiss - Svenska

Industriugnar och värmeskåp

Cesky

Borel Swiss - Česky

Prumyslové pece a sušárny

Dansk

Borel Swiss - Dansk

Industriovne og tørreskabe

Polski

Borel Swiss - Polski

Piece przemysłowe i suszarnie

Ukrainian

Borel Swiss - Українська

Türkçe

Borel Swiss - Türkçe

Endüstriyel Firinlar

  Prumyslové - Komorové - Kelímkové - Laboratorní - Popouštecí - Pece s kontrolovanou atmosférou - Vypalovací - Žíhací - Vysokoteplotní - Muflové - Retortové - Trubkové - Solná lázen - Tavicí - Zaplynovací - Sušárny